Välkommen till samlarportalen, här nedan ser du ett exempel på en av sidorna du kan hitta här.
Cigarettfabriken Ed. Laurens
-

2209 sidvisningar

Cigarettfabriken

Ed. Laurens "Le Khédive" i Stockholm

Lasse Björkdahl ur SamlarNytt 7-2010.

FRANSMANNEN EDOUARD LAURENS anlade en cigarettfabrik i Alexandria, Egypten årl887. (Redan 1885 hade han etablerat sig i Bryssel.) 1888 erhåller han privilegium av kungen, Tawfiq Pascha, att annda namnet Le Khédive * och ett porträtt av kungen på sina cigarettförpackningar.

Mycket snabbt blev cigaretten en stor succé i hela Europa. Filialfabriker anlades med tiden i Kairo, München 1890, London 1912, Antwerpen, Geneve 1915, Oslo, Haag 1921, Wiesbaden 1920 samt i Stockholm 1912. Ett antal handgjorda cigarettmärken introducerades och redan 1895 kunde man imponera dess cigaretter på den svenska marknaden med märkena: No 629 Petit, no 730 Moyen, no 734 Grand, no 835 Extra Grand, no 626 Mince no 2, no 826 Mince no 1 och no 826 Cartonnees.

Men redan samma år varnade bolaget för sämre kopior:Svensk Tobakshistoria

 Khediv (persiskför "herre") var titeln på en vicekung av Egyptenstort sett självständigt härskande men under formell och andlig osmansöverhöghet. Titeln var bruk 1867- 191 4.

LE. Khédive

H.H. Det tillkommer naturligtvis icke

mig att berömma cigaretten "Le Khedive".

Dess spridning öfver hela verlden

och den beständigt växande efterfråga

den röner i alla länder, äro ojävfaktiga

bevis på detta märkes öfverlägsenhet.

En mängd fabrikanter söka visserligen

begagna sig af "Le Khedive" cigarettens

framsteg för att sälja underhaltiga

qvaliteter under liknande namn. Till

följd deraf ber jag Eder hafva godheten

bemärka, att alla askar med mina cigaretter

böra bära tvärs öfver den större

etiketten min namnteckning i rödt

såsom å första sidan häraf, och hvarje

cigarett mitt namn i guldtryck.

Jag ber likaledes få fästa mina värda

kunders uppmärksamhet på, att alla

askar med mina "Le Khedives cigaretter",

som finnas i marknaden i Europa,

böra vara försedda med omstående

ursprungs- stämpel , hvilken anbringas

i Alexandria under de Egyptiska tull myndigheternas

strängaste kontroll.

Endast de "Le Khedive" cigaretter,

som exporteras till Frankrike, äro

utan ifrågavarande ursprungs-stämpel,

emedan försäljningen i detta land

sker genom den Franska staten, hvilket

anses som en tillräcklig garanti för allmänheten.

Alexandria i Febr. 1895

Högaktningsfullt

Ed . Laurens

 FigaroTanagra

Företaget påpekade även att cigaretterna finnes i alla välförsedda tobaksaffärer i Stockholm och landsorten samt i parti hos Olson & Wright, Stockholm.

Olson & Wright var generalagent förcEd. Laurens i Sverige sedan innehavaren av firman, Axel Georgii, 1889 skrivit kontrakt med Ed. Laurens. Detta blev en mycket lukrativ affär under de påföljande 25 åren. Fram till 1912 importerades cigaretterna men då bildades det svenska Aktiebolaget Ed. Laurens "Le Khedive".

Bolagsordningen antogs den 17 september 1912. Aktiekapitalet utgjorde 100000 kr och styrelsen bestod av direktören Hugo Kock och grosshandlaren Fredrik Frans Dieckelmann. År 1913 invaldes även kammarherrarna Reinhold Rudbeck och Rolf Cederström i styrelsen. Under år 1913 ersattes Dieckelmann som direktör av hovrättsnotarien Samuel Alfred Vilhelm Lagercrantz (f 1871) och firmanamnet ändrades till Fabriksaktiebolaget Ed. Laurens "Le Khedive". Företaget var beläget på Värmdögatan 16, nuvarande Malmgårdsvägen Södermalm. Det var inrymt i porterbryggeriet Carlstens lokaler då de blivit lediga eftersom AB Stockholms Bryggerier hade avtalat att Carlstens ej fick bedriva tillverkning av porter på fyra år. Redan då kunde koncerner köra över småföretag. I uthyrningen, från och med den l oktober 1912, ingick även ett bostadshus om två våningar där det bodde flera tobaksarbetare som tagits till företaget från dess fabriker i München och Alexandria. Man "imponerade" tobaksarbetare för att säkerställa kvalitén cigaretterna.

Etiketter Le Khédive

verksamheten på grund av Svenska Tobaksmonopolets införande upphörde såldes lokalerna till Bröderna Kessler för 500 000 kr och kom först att användas som tvätteri för att så småningom köpas av Slakteribolaget i Stockholm. Fastigheten revs 1963. Innan cigarettfabriken startades i Sverige hade generalagenterna Olson&Wright importerat och försålt 82 miljoner Le Khedivecigaretter bara under år 1912! Detta till en fakturakostnad om 1,6 miljoner kronor. Efter 1915 fick man börja importera igen men redan 1916 var importen nere i 13 miljoner cigaretter och 1917 var importen 4 miljoner cigaretter. Då Tobaksmonopolet infördes utlovades kompensation för ekonomiskt avbräck. Styrelseledamoten Thorsten Roberg bombarderade under flera år myndigheterna på ett temperamentsfullt sätt och begärde ersättning - dock utan resultat. Handelsaktiebolaget trädde då i likvidation.